Δεν θα διενεργούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές την Παρασκευή 30 Μαρτίου και τη Δευτέρα 2 Απριλίου λόγω του Πάσχα των Καθολικών

Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018και η Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 ορίζονται, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 11 του Νόμου 3336/2005), ως μέρες ειδικής αργίας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω αργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πληρωμών (σύστημα TARGET2).

 

Οι ημερομηνίες αυτές θα είναι εργάσιμες για το προσωπικό των τραπεζών και του Δήμου, ωστόσο δε θα διενεργούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές με ημερομηνία αξίας από 30 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου.

Παρακαλούνται όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο που λήγουν κατά τις αναφερόμενες ημερομηνίες και επιθυμούν να τις εξοφλήσουν ηλεκτρονικά να το κάνουν μέχρι την Πέμπτη 29 Μαρτίου. Την Παρασκευή 30 Μαρτίου και τη Δευτέρα 2 Απριλίου το ταμείο του Δήμου θα λειτουργεί κανονικά.