Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  183 /2016
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού της μελέτης “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ, ΠΡΑΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α' και Β΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  184 /2016
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου “Επισκευές Σχολείων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  185 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση και πιλοτική εφαρμογή της εταιρείας για δωρεάν υπηρεσία χρόνου κινητής τηλεφωνίας ως ανταμοιβή για την ανακύκλωση απορριμμάτων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  186 /2016
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρήσης Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (99/2012 Α.Δ.Σ.) όπως αυτός ισχύει σήμερα.
Σχετικά: η υπ. αρ. 13/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  187 /2016
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού για τις ετήσιες εμποροπανηγύρεις του Δήμου.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 11/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  188 /2016
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 12/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  189 /2016
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης του 30% των κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  190 /2016
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  191 /2016
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  192 /2016
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της “Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων".

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  193 /2016
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 Ν.3463/06.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  194 /2016
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 9552/7.3.2016 της εταιρίας “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” σχετικά με τη μείωση κατά 20% του μισθώματος περιόδου από 6.11.2015 έως 5.11.2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  195 /2016
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή Γηπέδων σε διάφορα σημεία της πόλης (Μπάσκετ, Βόλεϋ, κλπ)” προϋπολογισμού 72.150,93 € αναδόχου Μαρίας Τζίκα.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  196 /2016
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση- Ανακατασκευές Σχολικών Συγκροτημάτων”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  197 /2016
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή 1ου ΑΠΕ του έργου: “Διαμόρφωση Κ.Χ. με κτηματολογικό αριθμό 0104021”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  198 /2016
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  199 /2016
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Περί διαγραφής προσαυξήσεων εις βάρος του κ. Παπαγεωργίου Δημητρίου & Παπαγεωργίου Μαρίας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  200 /2016
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Περί διαγραφής προσαυξήσεων εις βάρος του κ. ΑΜΠΑΡΑ ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ-ΑΜΑΡ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  119 /2016
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 2/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  120 /2016
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 102/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  121 /2016
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης οικ. έτους 2016.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  122 /2016
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.), οικ. έτους 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  123 /2016
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Σχέδιο Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στους Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής ή και Ο.Τ.Α. παραλιακού μετώπου Νοτίου Ευβοϊκού και Σαρωνικού (ΕΣΠΑ 2014-2020).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  124 /2016
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  125 /2016
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή αιτήματος για την έγκριση της ανανέωσης των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΚΔΑΠ “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2016-2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  126 /2016
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντιμετώπιση του αποσπάσματος του 2ου /18.2.2016 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Αν. Αττικής που αφορά την “Επιλογή προϊσταμένων τμημάτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  127 /2016
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ “ΘΕΤΙΣ”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  128 /2016
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  129 /2016
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Γυμναστικό Σύλλογο “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  130 /2016
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Αθλητικό Σωματείο “Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  131 /2016
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  132 /2016
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  133 /2016
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ “ΠΡΩΤΕΑΣ” ΒΟΥΛΑΣ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  134 /2016
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο “ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ Α.Ο”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  135 /2016
Θέμα 17ο.1 Ημερήσιας Διάταξης
Συμπληρωματική χρηματοδότηση αθλητικών συλλόγων έτους 2016, Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  136 /2016
Θέμα 17ο.2 Ημερήσιας Διάταξης
Συμπληρωματική χρηματοδότηση αθλητικών συλλόγων έτους 2016, στην Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού (HELAS CHEERLEADING UNION) ΑΜΑΖΟΝΕΣ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  137 /2016
Θέμα 17ο.3 Ημερήσιας Διάταξης
Συμπληρωματική χρηματοδότηση αθλητικών συλλόγων έτους 2016, της Α.Σ.Π.Ε. ΘΕΤΙΣ ΒΟΥΛΑΣ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  138 /2016
Θέμα 17ο.4 Ημερήσιας Διάταξης
Συμπληρωματική χρηματοδότηση αθλητικών συλλόγων έτους 2016, του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Α.Ο.Β.).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  139 /2016
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας έτους 2016.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 3/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  140 /2016
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Αύξηση ωραρίου εργασίας της Πάνου Ελένης του Αντωνίου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. ως Π.Ε Φυσικής Αγωγής και βαθμού Ε΄, από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4368/2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  141 /2016
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Αύξηση ωραρίου εργασίας της Κανελλοπούλου Αικατερίνης του Δημητρίου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και βαθμού Ε', από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4368/2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  142 /2016
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Αύξηση ωραρίου εργασίας της Παρασκευοπούλου Σωτηρίας του Γεωργίου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και βαθμού Δ', από μερικής απασχόλησης σε πλήρους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4368/2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  143 /2016
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  144 /2016
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 725/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά “Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κατ΄ άρθρο 281/παρ.3 Ν.3463.06”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  145 /2016
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Εναλλακτική Διαχείριση των Οργανικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για την καινοτομική παραγωγή εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  146 /2016
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών και αναλώσιμων για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  147 /2016
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών έτους 2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  148 /2016
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  149 /2016
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: “Μελέτη Κατασκευής Πολιτιστικού Χώρου στο Ο.Τ. 338 στη Μηλαδέζα Βάρης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  150 /2016
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση εκπόνησης μελέτης: “Μελέτη εφαρμογής για την ανάπλαση της Βασ. Παύλου και Πλατείας Ιμίων”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  151 /2016
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση σύμβασης που αφορά μίσθωση και μεταφορά μηχανικών πρεσσών.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  152 /2016
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  153 /2016
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση χρόνου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο “Εργασίες Διαμόρφωσης Δαπέδων ασφαλείας σε υφιστάμενες παιδικές χάρες.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  154 /2016
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση χρόνου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: “Συντήρηση Οργάνων Παιδικών Χαρών”.

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  155 /2016
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2015.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  156 /2016
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Συμπλήρωση της υπ. αρ. 407/2015 Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης (Ασύρματος) (Οικοδομικές & Η/Μ Εγκαταστάσεις)” με ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  157 /2016
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α) του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Κατασκευή Εσωτερικών Διακλαδώσεων Αποχετευτικού Δικτύου & Αποκατάσταση τομών και β) 2η παράταση της συμβατικής περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες ήτοι έως 12.09.2016.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  158 /2016
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου “Διάφορες Κατασκευές στο Χώρο Εργοταξίου Βάρης”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  159 /2016
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α) του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του υποέργου “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερευόντος δικτύου ΟΜΑΔΑ Α/2010 μετά την προέγκριση της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής και β) αλλαγή της χρηματοδότησης του έργου με Κ.Α. 25-7312.018 από Π.Ε.Π. Αττικής υπολειπόμενου ποσού 26.306,78€ με ΦΠΑ σε ίδιους πόρους του Δήμου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  160 /2016
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή Οδοσρώματος οδού Καρπενησίου”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  161 /2016
Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μηλαδέζας Βάρης (Οικοδομικές & Η/Μ Εγκαταστάσεις)”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  162 /2016
Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών της κας Π. Μποχώτη.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  163 /2016
Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση χώρου Κ.Ε.Π. Βουλιαγμένης και αποθηκευτικού χώρου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  164 /2016
Θέμα 43ο Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση καντίνας- αναψυκτηρίου Όρμου Μαλτσινιώτη.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  165 /2016
Θέμα 44ο Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης μπροστά από το Ξενοδοχείο “ΑΡΜΟΝΙΑ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  166 /2016
Θέμα 45ο Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση καντίνας- αναψυκτηρίου όρμου Ζώσκα.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  167 /2016
Θέμα 46ο Ημερήσιας Διάταξης
Δημοπράτηση αναψυκτηρίου στην πλατεία Γεωργακοπούλου, παραπλεύρως του Ασκληπιείου Βούλας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  168 /2016
Θέμα 47ο Ημερήσιας Διάταξης
Παραχώρηση ή μη της χρήσης- κατάληψης ιδιόκτητου χώρου του Δήμου που βρίσκεται παρά την οδό Ηλιού 19 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  169 /2016
Θέμα 48ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 9921/9.3.2016 της εταιρείας “ΚΑΡΑΠΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” σχετικά με τη μείωση κατά 20% του μισθώματος περιόδου από 18.5.2016 έως 17.5.2017.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  170 /2016
Θέμα 49ο Ημερήσιας Διάταξης
Συζήτηση και λήψη απόφασης (ψήφισμα) για την καθιέρωση “Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  171 /2016
Θέμα 50ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού 1.233,00 € ως προς την εταιρεία “ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.” με Α.Φ.Μ. 094384457 που αφορά συμψηφισμό από την ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ έναντι ρυθμιζόμενης οφειλής βάσει Ν.4152/2013.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  172 /2016
Θέμα 51ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της με αριθ. 113/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία Φώτιος Αναστ. Μουρίκης Α.Ε. για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της Λ. Βάρης- Κορωπίου 85 στη Βάρη, το έτος 2012.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  173 /2016
Θέμα 52ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της με αριθμ. 185/2015 απόφασης του Δ.Σ που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στον κ. Βλαχόκωστα Δημήτριο για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδού Βασ. Παύλου 88 στη Βούλα το έτος 2012.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  174 /2016
Θέμα 53ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της με αριθμ. 107/2015 απόφασης του Δ.Σ που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία “Χ. ΣΙΟΥΛΗΣ- Ζ. ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ Ο.Ε.” για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στη πρασιά του οικοπέδου επί της Λ. Βάρης- Κορωπίου & Μακεδονίας 1 στη Βάρη για το έτος 2012.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  175 /2016
Θέμα 54ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 1.295,91 € από βεβαιωτικούς καταλόγους 374,375 και 376/5.5.2014 της κ. Ε. Αυδικού.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  176 /2016
Θέμα 55ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή συνολικού ποσού 1.295,91€ από βεβαιωτικούς καταλόγους 374, 375 και 376/5.5.2014 του Χρήστου Αυδίκου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  177 /2016
Θέμα 56ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. (9027/3.3.2016).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  178 /2016
Θέμα 57ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακινήτου. (9029/3.3.2016).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  179 /2016
Θέμα 58ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής. (9030/3.3.2016).

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  180/2016
Θέμα 59ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ λόγω διπλής εγγραφής.(8043/26.2.2016)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  181/2016
Θέμα 60ο Ημερήσιας Διάταξη
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ΚΟΚ και επαναβεβαίωση του κ. Ιωάννη Ρόκκα.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  182/2016
Θέμα 61ο Ημερήσιας Διάταξη
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Νικηταρά 44 στην Βούλα.
JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL