1ο Θέμα Η.Δ. “Ορισμός ενός εκπροσώπου για την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης διαδικασιών για τη δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Σχετικά Αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βούλας


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινό-τητας Βούλας την 1η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι  θέμα της ημερήσιας διάταξης:     
  

1.    “Ορισμός ενός εκπροσώπου για την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης διαδικασιών για τη δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

1ο Θέμα Η.Δ. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετονομασία  της Λεωφ.  Βάρης – Κορωπίου από τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Κ.Καραμανλή έως  τα διοικητικά όρια του Δήμου μας, σε Λεωφ.Ευελπίδων.

2ο Θέμα Η.Δ. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης παιδότοπου με κυλικείο της Ράπτη Κωνσταντίνας του Ευαγγέλου επί της Βασ.Παύλου αρ.89-91 στό Ο.Τ 180 στη Βούλα.

 

Σχετικά Αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βούλας
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινό-τητας Βούλας την 6η Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι  θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

     
1ο Θέμα Η.Δ  Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετονομασία  της Λεωφ.  Βάρης – Κορωπίου από τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Κ.Καραμανλή έως  τα διοικητικά όρια του Δήμου μας  , σε Λεωφ. Ευελπίδων.
2ο Θέμα Η.Δ    Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης παιδότοπου με κυλικείο της Ράπτη Κωνσταντίνας του Ευαγγέλου επί της Βασ.Παύλου αρ.89-91 στό Ο.Τ 180 στη Βούλα.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL