Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης 2016 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βούλας. Κοινό