Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βούλας 23_01_2018

Αριθ. Αποφ.  01/2018   Πρόταση Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ 178 στη Δ.Ε Βούλας. 

Σχετικά Αρχεία.