Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βούλας 06_02_2018

1ο Θέμα Η.Δ. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετονομασία  της Λεωφ.  Βάρης – Κορωπίου από τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Κ.Καραμανλή έως  τα διοικητικά όρια του Δήμου μας, σε Λεωφ.Ευελπίδων.

2ο Θέμα Η.Δ. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης παιδότοπου με κυλικείο της Ράπτη Κωνσταντίνας του Ευαγγέλου επί της Βασ.Παύλου αρ.89-91 στό Ο.Τ 180 στη Βούλα.

 

Σχετικά Αρχεία.