Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βούλας 01_03_2018

1ο Θέμα Η.Δ. “Ορισμός ενός εκπροσώπου για την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης διαδικασιών για τη δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Σχετικά Αρχεία.