ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 15/4/2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την  15η Απριλίου , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, της «ΝΤΟΥΣΚΑΣ Ε. – ΤΖΟΒΑΡΑΣ Θ. Ο.Ε.», επί της οδού Λ.Ποσειδώνος αρ.17 στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, της υπό σύσταση επιχείρησης με επωνυμία «ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» , επί των οδών Ερμού αρ.1 & Ποσειδώνος στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 3ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, της επιχείρησης με επωνυμία «TOKYO JOE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» , επί των οδών Ποσειδώνος  ΑΡ.17 &  Ορφέως ,στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 4Ο

«Λήψη απόφασης που θα αποτελεί εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τη μετατόπιση ή μη του περιπτέρου της δικαιούχου Τσίτου Αγγελικής του Σταύρου (μισθώτρια του περιπτέρου είναι η Αγγελική Ανδριώτη) από την οδό Απόλλωνος εντός του Πάρκινγκ της Πλατείας Αρμονίας στη Βουλιαγμένη που βρίσκεται σήμερα, στη νέα  από τη δικαιούχο προτεινόμενη θέση στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Λητούς και συγκεκριμένα επί της Πλατείας Αίγλης στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 5Ο

Επί της με αρ. πρωτ. 59195/9-12-2014 αιτήσεως της κας. Αθηνάς Γεωργιάδου , σχετικά με τοποθέτηση βρύσης στο Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

ΘΕΜΑ 6Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».