ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 10/6/2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 10η  Ιουνίου , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης σχετικά με τις προτάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης για το Επιχειρησιακό και Τεχνικό Πρόγραμμα 2016».

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για ένα έτος (1), α) για το μπαρ «ΠΕΛΑΓΟΣ» και β) την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «ΑΤΛΑΝΤΙΣ», της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε., επί των οδών Αγίου Νικολάου 10 και Ηλίου στο Καβούρι Βουλιαγμένης (Δ.Ε.Βουλιαγμένης).

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης περί τήρησης των θερινού ωραρίου Μουσικής των κατατήματων Υγειονομικού ενδιαφέροντος».