ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18/6/2015

                                       

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 18η  Ιουνίου , ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα τριών ετών στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καφετέρια, αναψυκτήριο, ζαχαροπλαστείο, του ΑΓΑΠΙΟΥ Πλάτωνος-Ελευθερίου του Νικολάου, που λειτουργεί εντός της οργανωμένης πλαζ Αστέρα Βουλιαγμένης απί της οδού Απόλλωνος αρ.40 στη Βουλιαγμένη.

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός έτους,  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εστιατόριο-καφετέρια, της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «ΜΥΘΟΣ» , που λειτουργεί επί της οδού Ηλίου αρ.2 στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη  προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, της ΣΠΥΡΟΥ Βασιλικής του Παναγιώτη, επί της οδού Ήρας αρ.2 Ο.Τ.57 , στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 4ο  

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για αόριστο χρονικό διάστημα, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, με επωνυμία ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που λειτουργεί επί των οδών Ερμού αρ.1 και Αγ.Παντελεήμονος στη Βουλιαγμένη»

ΘΕΜΑ 5ο

«Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης όρμου Μαλτσινιώτη».

ΘΕΜΑ 6Ο

«Λήψη απόφασης περί τήρησης των θερινού ωραρίου Μουσικής των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος».

 

 

 

                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Κ.Β