ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18/6/2015

8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-6-2016  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 27-28-29-30-31-32-33-34