ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13/7/2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 13η  Ιουλίου , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος και λιανικής διάθεσης τροφίμων ποτών, της Ζάγουρα Χριστίνας του Δημητρίου επί της οδού Αφροδίτης 1, στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση  ή μη  άδειας λειτουργίας μουσικής για αόριστο χρονικό διάστημα, για το κατάστημα  καφετέρια-ζαχαροπλαστείο, της εταιρείας «Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Σ.ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», επί της οδού Λ.Ποσειδώνος αρ.17 στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 3ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».