ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 28/9/2015

12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 43 - 55