ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 19/1/2016

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις   19-1-2016, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για ένα έτος εντός του καταστήματος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καφενείο, της ΛΑΓΚΟΥΣΗ Κωνσταντίνας του Χαραλάμπους, που λειτουργεί επί της οδού Αθηνάς αρ.90, στη Βουλιαγμένη, (Δ.Ε.Βουλιαγμένης).