ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18-12-2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                                                              

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις   18– 12 - 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

   «Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 6η -7η-8η -9η-10η – 11η – 12η – 13η  έτους 2017».

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

ΘΕΜΑ 3ο

  «Λήψη απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία και ευταξία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης για το χρονικό διάστημα από 01/9/2017 μέχρι 15/12/2017».

ΘΕΜΑ 4Ο

«Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. 186/2016 (Κανονισμός χρήσης πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Β-Β-Β) ως προς το χρόνο τοποθέτησης των διαχωριστικών εξωτερικού χώρου».