Αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης 20/12/2017

14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-12-2017 

Αριθ. Αποφ.  42/2017        «Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 6η -7η-8η -9η-10η – 11η – 12η – 13η  έτους 2017».

Αριθ. Αποφ.  43/2017   «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

Αριθ. Αποφ.  44/2017.  «Λήψη απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία και ευταξία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης για το χρονικό διάστημα από 01/9/2017 μέχρι 15/12/2017».

Αριθ. Αποφ.  45/2017 «Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. 186/2016 (Κανονισμός χρήσης πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Β-Β-Β) ως προς το χρόνο τοποθέτησης των διαχωριστικών εξωτερικού χώρου».

Σχετικά Αρχεία.