Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης 01_03_2018

Αποφάσεις Δημ. Κοινότητας 01/03/2018

Αριθ. Αποφ.  01/2018            «Ορισμός ενός εκπροσώπου από κάθε Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας για την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης διαδικασιών για τη δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης».

Αριθ. Αποφ.  02/2018        «Εισήγηση για την έγκριση της επέκτασης της παιδικής χαράς 24ης Ιουλίου ΔΕ Βουλιαγμένης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης».

 

Σχετικά Αρχεία.