Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης