Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης