Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Δημοτικής κοινότητας Βάρης