Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης