Αποφάσεις 10ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης