Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης