Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης