Αποφάσεις 13ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης