Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης