Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης