Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης