Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης