Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης