Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βάρης