Καπή ΔΚ Βάρης

Δελτίο  Τύπου Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Βάρης δέχεται αιτήσεις συμμετοχής μέχρι  19/5/2011. Οι αιτήσεις αφορούν την κατ΄οίκον βοήθεια ανθρώπων της δημοτικής ενότητας Βάρης που έχουν ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας , φυσιοθεραπείας ή πρακτικής βοήθειας στο σπίτι από οικογενειακή βοηθό.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Λειτουργό Γεωργία Γεωργακοπούλου  στα γραφεία του ΚΑΠΗ Βάρης  Τερψχόρης 4 και στο τηλέφωνο 210 89 72 203. _________________________________________________ Απαραίτητα δικαιολογητικά  Ο άμεσα ενδιαφερόμενος που χρήζει βοήθειας με την ονομασία  "εξυπηρετούμενος"  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επικυρωμένα Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2010. Ενός συγγενικού προσώπου με την επωνυμία "ωφελούμενος" …