Δημοτική Κοινότητα Βάρης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 24/04/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:   για περισσότερες  πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 27/03/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:   ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο Λήψη απόφασης για την προετοιμασία της Πυροπροστασίας του Δήμου 2ο Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ή μη νέων θέσεων περιπτέρων στη Δημοτική Ενότητα Βάρης 3ο Λήψη απόφασης για την σήμανση της κυκλοφορίας οδών της Δ. Κ. Βάρης…
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 28/02/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο
              Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του  Δημοτικού Καταστήματος, στις 29/01/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:   για περισσότερες πληροφορίες βλ. το συνημμένο αρχείο
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 19/12/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: βλ. συνημμένο
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 12/11/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 01/08/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: (βλ. συνημμένο αρχείο)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 10/7/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: (βλ. συνημμένο αρχείο)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 22/5/2012, ημέρα Τρίτη, και ώρα 8:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: βλ. συνημμένο αρχείο
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 4/5/2012, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 8:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: (βλέπε συν. αρχείο)
JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL