Σας προσκαλούμε την 28 Iουνίου  2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  20.00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 10η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

 

    Βούλα,  25 Μαϊου  2011
 Αριθ.Πρωτ:   29281

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

 

Σας προσκαλούμε στις  30   Μαϊου  2011, ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 9η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1ο

Επικύρωση πρακτικών των υπ΄ αριθμ. 1, 2, 3, 4, ,5, 6, 7 ,8 Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας.

Θέμα 2ο

Μερική τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 27/09 απόφασης Δ.Σ. Βούλας με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.

  

                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΤΣΩΝΑ

  

 

Δελτίο  Τύπου

 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Βάρης δέχεται αιτήσεις

συμμετοχής μέχρι  19/5/2011.


Οι αιτήσεις αφορούν την κατ΄οίκον βοήθεια ανθρώπων της δημοτικής ενότητας Βάρης που έχουν ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας , φυσιοθεραπείας ή πρακτικής βοήθειας στο σπίτι από οικογενειακή βοηθό. 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Λειτουργό Γεωργία Γεωργακοπούλου 

στα γραφεία του ΚΑΠΗ Βάρης  Τερψχόρης 4 και στο τηλέφωνο 210 89 72 203.


_________________________________________________

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 

Ο άμεσα ενδιαφερόμενος που χρήζει βοήθειας με την ονομασία  "εξυπηρετούμενος" 

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επικυρωμένα

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2010.

Ενός συγγενικού προσώπου με την επωνυμία "ωφελούμενος"
                    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένα
                    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
                    Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2010
                   Αντίγραφο δελτίου ανεργίας
                   Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομισθεί από τον ΟΑΕΔ βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης μέχρι 31/12/2011.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος στις 06/05/2011 και ώρα 7.00 μμ ημέρα Παρασκευή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1Ο

Ορθή επανάληψη της απόφασης «Ανάπλαση πράσινο-Ποιότητα Ζωής»

 

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επείγουσα διότι το έργο θα ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και οι προθεσμίες είναι οριακές

 

     Σας προσκαλούμε στις  2   Μαϊου  2011, ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα 19.00,

στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 8η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ο

Λήψη απόφασης για λειτουργία επί 24ώρου βάσεως και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, για το χρονικό διάστημα από 15.5.2011  έως 15.9.2011.

Θέμα 2ο

Λήψη  μέτρων για την  πυροπροστασία της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας .

Θέμα 3ο

Λήψη  απόφασης σχετικά με προέγκριση ή μη, άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα λειτουργήσει ως παραγωγή παγωτού - ζαχαροπλαστείο, με την επωνυμία  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Παύλου 67, στην Βούλα.

 

 

                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΤΣΩΝΑ

 

Η Δημοτική Ενότητα Βάρης ανακοινώνει την λειτουργία ΝΕΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ της Δημοτικής Συγκοινωνίας, από Δευτέρα 18/04/2011.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διευκόλυνση των μετακινήσεων όσο το δυνατόν περισσότερων κατοίκων και η μείωση της χρήσης των Ι.Χ αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης μας. Η  διαδρομή και το ωράριο λειτουργίας έχουν ως κάτωθι:


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από  Πλατ.Βάρκιζας προς εσωτερικό Βάρκιζας:  08.20 π.μ-09.20π.μ-10.20-11.20π.μ

και στην συνέχεια
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από Πλ.Βάρκιζας προς Βάρη: 08:30-09.30-10.30-11.30

 

 

ΒΑΡΚΙΖΑ-Πλατ. Βάρκιζας (Στάση ΟΑΣΑ)-Μιστράλ (Στάση ΟΑΣΑ)-Κανάρια*Αλκυονίδες(Στάση ΟΑΣΑ)-Κυβέλης & Θησέως-Θησέως(mini market)-Πλατ.Ζησιμοπούλου & Θέτιδος-Δημοτικό Σχολ. Βάρκιζας-Φρυνίχου & Δάφνης-Αφροδίτης & Θέτιδος-Θησέως (Στάση ΟΑΣΑ)-Θέμιδος (Στάση ΟΑΣΑ)-Πλατ.Βάρκιζας (Στάση ΟΑΣΑ)-Λεωφ.Ποσειδώνος πρός Βάρη(Στάση ΟΑΣΑ)-Λεωφ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ (Στάσεις ΟΑΣΑ)-ΒΑΡΗ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΚΑΠΗ -  Εκκλησία Βάρης  - ΜΗΛΑΔΕΖΑ-Αθαν.Διάκου(Στάσεις ΟΑΣΑ)-Σπάρτης-Πάρου(Σαντορίνης)-Δεληγιάννη-Αθ.Διάκου-ΚΟΡΜΠΙ-Πηγάδι-Αιγαίου&Τριπτολέμου-Τριπόλεως-Μεταναστών-Υμηττού&Μεγαλουπόλεως-ΜΗΛΑΔΕΖΑ-Δημητσάνας &Μεγαλουπόλεως- Δημητσάνας &Παλ.Αθηναίων-Πάρου & Δεληγιάννη-Τσαγκαράκη-ΧΕΡΩΜΑ-Καποδιστρίου & Θερμοπυλών-Μαραθωνομάχων & 28ηςΟκτωβρίου- 28ηςΟκτωβρίου & Ξάνθου-Πλατ.Νυμφών-25ης Μαρτίου & Υψηλάντου-Λεωφ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ- Εκκλησία Βάρης - ΚΑΠΗ -  Λεωφ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ , ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ -  ΒΑΡΚΙΖΑ (πλατεία)

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε ΒΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”   σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του  Δημοτικού Καταστήματος στις 17/04/2011 και ώρα 11:00πμ ημέρα Κυριακή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1Ο

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2011, στο κατάστημα εστιατόριο μπαρ καφετέρια της ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., επί της  Λ. Ποσειδώνος αρ. 5 στη Βάρκιζα.

2Ο

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ψητοπωλείο – εστιατόριο, της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε., επί της οδού Αναγυρούντος αρ. 18-20,στη Βάρη (ΟΤ 255Α).

3Ο

Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα Ζωής (ποδηλατόδρομος)

4Ο

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στη Μηλαδέζα και στους χώρους των σχολείων της Βάρης.


5Ο

Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημ. Γκολφινόπουλου για την εθελοντική προσφορά συμβουλών ψυχικής υγείας από ομάδα επιστημόνων στους δασκάλους και καθηγητές των σχολείων της περιοχής μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν διαταραχές, ατομικές ή ομαδικές, συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων.

6Ο

Μέτρα πυροπροστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.

7Ο

Θέσεις στάσιμου εμπορίου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης ότι τα οχήματα του πρώην Δήμου Βάρης παραμένουν ακινητοποιημένα στο εργοτάξιο, εξαιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας που επέδειξε η απελθούσα Δημοτική Αρχή, με τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων προς την Ασφαλιστική Εταιρεία που είχε αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων.

Αν και από το Νοέμβριο 2010 είχε ενημερωθεί εγγράφως η προηγούμενη δημοτική αρχή και της είχε ταχθεί προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να καταβληθούν τα χρήματα και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, εντούτοις ουδέν έπραξε.

Ήδη ο Δήμος1 μας προβαίνει σε όλες τις νόμιμες επιβαλλόμενες ενέργειες ούτως ώστε το συντομότερο δυνατό τα οχήματα του Δήμου να καλύψουν και πάλι τις ανάγκες των κατοίκων και της περιοχής.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

1 Σεβόμενος τόσο τους δημότες κατοίκους αλλά και τους εργαζομένους του Δήμου που δεν ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL