ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις20/05/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μμ. με θέμα ημερησίας διάταξης το παρακάτω :

 

 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος : κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών, της επιχείρησης με επωνυμίαΜΠΑΓΙΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, επί της οδού Αναγυρούντος αρ. 45, στη Βάρη.

2. Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή για έργα και δράσεις που αφορούν την περιοχή της Βάρης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2017

 

 

 

 

H Πρόεδρος

του Συμβουλίου Δημοτικής

Κοινότητας Βάρης

 

 

Μαρία Κανέλλου

 

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL