Αποφάσεις της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (20.11.2017)

 Σχετικά Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 491/2017
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 492/2017
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 493/2017
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 494/2017
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων  και μη χώρων για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 495/2017
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τη μείωση του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2018.

Αριθ. Απόφασης: 496/2017
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της υπ΄ αρ. 160/2017 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: “Ανακατασκευές χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 497/2017
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης -έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη ILAWA της Πολωνίας για τη μεταφορά καλών πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.