Σας  καλούμε  στην  9η συνεδρίαση   της  Σχολικής   Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου  Βάρης- Βούλας –Βουλιαγμένης  που θα γίνει  την Δευτέρα  16  Oκτωβρίου   2017 και ώρα  15:00 μ.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Κ. Καραμανλή 18), με τα  εξής θέματα :

 

 1. Κατανομή στα σχολεία
 2. Κατακύρωση διαγωνισμού κυλικείου ΕΠΑΛ Βάρης.
 3.  Εγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων
 4.  Εγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
 5. Συμβάσεις καθαριστριών
 6. Παραχώρηση χώρου στον ΟΑΠΠΑ στα 2ο Γυμνάσιο Βάρης
 7. Καθαρισμός container 2ου Γυμνασίου Βούλας
 8. Aνάγκες ηλεκτρολογικών εργασιών 2ου Γυμνασίου Βούλας
 9. Ανάγκες μεταλλουργικών εργασιών 2ου Γυμνασίου Βούλας
 10. Παραχώρηση χώρου αίθουσας γυμναστικής και ανοικτού γηπέδου 1ου Γυμνασίου Βούλας στον Πρωτέα Βούλας
 11. Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων 2ου Γυμνασίου Βούλας στον σύλλογο γονέων 2ου Γυμνασίου Βούλας
 12. Αίτημα οικονομικής υποστήριξης για την φιλοξενία Νορβηγικού σχολείου απο το Λύκειο Βουλιαγμένης
 13. Αίτημα Λυκείου Βουλιαγμένης για απόκτηση φωτοτυπικού μηχανήματος  , 5 φορητών υπολογιστών και βιντεοπροβολέα
 14. Αίτημα συλλόγου γονέων 2ου Γυμνασίου Βούλας για παραχώρηση αίθουσας στο σχολείο τους για Γενική Συνέλευση του συλλόγου και μουσική εκδήλωση .
 15. Αίτημα  άμεσης ανάγκη για την κάλυψη ελλείψεων στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης.

 H     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Νικηφοράκη Δήμητρα

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφεία Αντιδημάρχων
 3. Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας
 4. Διευθυντές Γυμνασίων
 5. Διευθυντές Λυκείων
 6. Σύλλογοι Γονέων                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 533/2015

            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   Ημερομηνία: 29Ιουλίου 2015   

                    ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73

Τηλ.: 213-20.20.110- 213-20.20.111

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Πρακτικού από την 19η Δημόσια – Τακτική – Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης,της  29ης Ιουλίου 2015.

                                              

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

Θέμα 35o Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

    

Σήμερα στις 29 Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη καιώρα 20:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια - τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 32817/24.7.2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κας Λυδίας Αργυροπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 6 του N. 3463/2006.

Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και συγκεκριμένα:

 

Στην κατάμεστη αίθουσα της Πνευματικής Εστίας βραβεύτηκαν, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι νικητές του 1ου μαθητικού διαγωνισμού φωτογραφίας που διοργάνωσε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού, τα παιδιά που επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή, παρέλαβαν τα βραβεία και τους επαίνους.

Ημερομηνία: 11/6/2014

Αρ. Πρωτ. 175

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

( Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18

Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ.: 213 2019 917

Πληροφορίες: Κ. Παπαδημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Α)Τακτικά μέλη Σχολ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Αργυρουδάκης Ελευθέριος

2) Καμμένου Αλεξία

3) Κικίλιας Κυριάκος

4) Ζυγούρης Νικόλαος

5) Σκουμπούρης Ιωάννης

6) Βάσσης Νικόλαος

7) Βραχίμη Νίκη

8) Πίγκου Αλεξάνδρα

9) Γρηγορίου Ανδρέας

10) Μπέλεσης Σταύρος

11) Γιαννακόπουλος Δημήτριος

12) Δανέζης Νικήτας

13) Βουργουτζής Ορέστης

14) Γεωργόπουλος Παναγιώτης

Β)Αναπληρ. μέλη Σχ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Τσιριγώτη Ηλέκτρα

2) Ζαχαράτος Νικόλαος

3) Βαδάσης Χρήστος

4) Πανάς Σπυράγγελος

5) Καπετανέας Παναγιώτης

6) Βαμβασάκης Δημοσθένης

7) Γεωργάρας Σπύρος

8) Διδήλη Άρτεμις

9) Σκουλάξενου Ελένη

10) Νούλα Βίκη

11) Διαμαντής Ιωάννης

12) Μαλλιαρού Πολυξένη

13) Αγγελοπούλου Ευγενία

14) Κανέλλου Μαρία

15) Μπαλή Ιωάννα

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας καλούμε στην 4η /2014 συνεδρίαση της Σχολ. Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Βάρης-Βούλας–Βουλιαγμένης που θα γίνει την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Βούλας, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) με θέματα:

 

 1. Παραχώρηση αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου / Λυκείου Βούλας στον Γυμναστικό Σύλλογο “Άρης Βούλας”

 2. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών 2ου Γυμνασίου Βούλας στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 3. Έγκριση δαπάνης για εξεταστικά κέντρα πανελληνίων εξετάσεων

 4. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια επιμορφωτικού DVD για τα Γυμνάσια

 5. Οικονομική υποστήριξη εκδηλώσεων σχολείων

 6. Θέμα αποβολής μισθωτή – κατάπτωση εγγύησης

 7. Σύσταση επιτροπών διαγωνισμού κυλικείων

 8. Δημοπράτηση κυλικείου Λυκείου Βουλιαγμένης

 9. Δημοπράτηση κυλικείου Γυμνασίου Βουλιαγμένης

 10. Δημοπράτηση ή παράταση κυλικείου 1ου ΕΠΑΛ Βάρης

 11. Δημοπράτηση ή παράταση κυλικείου 2ου Γυμνασίου Βάρης

 12. Δημοπράτηση κυλικείου 1ου Γυμνασίου Βάρης

 13. Απόφαση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο 2014 – 2015

 14. Απόφαση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο 2014 – 2015

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ

 

 

 

 

Κοινοποιήσεις:

Α) Γραφείο Δημάρχου

Β) Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας

Γ) Δ/ντές & Σύλλογοι Διδασκόντων Σχολείων

Δ) Σύλλογοι Γονέων

 

Ημερομηνία: 16/12/2013

Αρ. Πρωτ. 300

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

( Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18

Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ.: 213 2019 917

Πληροφορίες: Κ. Παπαδημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Α)Τακτικά μέλη Σχολ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Αργυρουδάκης Ελευθέριος

2) Καμμένου Αλεξία

3) Κικίλιας Κυριάκος

4) Ζυγούρης Νικόλαος

5) Σκουμπούρης Ιωάννης

6) Βάσσης Νικόλαος

7) Βραχίμη Νίκη

8) Πίγκου Αλεξάνδρα

9) Γρηγορίου Ανδρέας

10) Μπέλεσης Σταύρος

11) Γιαννακόπουλος Δημήτριος

12) Δανέζης Νικήτας

13) Βουργουτζής Ορέστης

14) Γεωργόπουλος Παναγιώτης

Β)Αναπληρ. μέλη Σχ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Τσιριγώτη Ηλέκτρα

2) Ζαχαράτος Νικόλαος

3) Βαδάσης Χρήστος

4) Πανάς Σπυράγγελος

5) Καπετανέας Παναγιώτης

6) Βαμβασάκης Δημοσθένης

7) Γεωργάρας Σπύρος

8) Διδήλη Άρτεμις

9) Σκουλάξενου Ελένη

10) Νούλα Βίκη

11) Διαμαντής Ιωάννης

12) Μαλλιαρού Πολυξένη

13) Αγγελοπούλου Ευγενία

14) Κανέλλου Μαρία

15) Μπαλή Ιωάννα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην 8η /2013 συνεδρίαση της Σχολ. Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Βάρης-Βούλας–Βουλιαγμένης που θα γίνει την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Βούλας, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) με θέματα:

 1. Αίτηση μείωσης μισθώματος κυλικείου 2ου Λυκείου Βούλας

 2. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τη βράβευση επιτυχόντων μαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ πανελληνίων εξετάσεων 2013

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ

Κοινοποιήσεις:

Α) Γραφείο Δημάρχου

Β) Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας

Γ) Δ/ντές & Σύλλογοι Διδασκόντων Σχολείων

Δ) Σύλλογοι Γονέων

Ημερομηνία: 25/10/2013

Αρ. Πρωτ. 244

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

( Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18

Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ.: 213 2019 917

Πληροφορίες: Κ. Παπαδημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Α)Τακτικά μέλη Σχολ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Καμμένου Αλεξία

2) Κασιδόκωστας Παντελής

3) Ζυγούρης Νικόλαος

4) Σκουμπούρης Ιωάννης

5) Βάσσης Νικόλαος

6) Βραχίμη Νίκη

7) Πίγκου Αλεξάνδρα

8) Γρηγορίου Ανδρέας

9) Πανταζόπουλος Παναγιώτης

10) Γιαννακόπουλος Δημήτριος

11) Δανέζης Νικήτας

12) Βουργουτζής Ορέστης

13) Γεωργόπουλος Παναγιώτης

Β)Αναπληρ. μέλη Σχ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Τσιριγώτη Ηλέκτρα

2) Αργυρουδάκης Ελευθέριος

3) Βαδάσης Χρήστος

4) Πανάς Σπυράγγελος

5) Καπετανέας Παναγιώτης

6) Βαμβασάκης Δημοσθένης

7) Γεωργάρας Σπύρος

8) Διδήλη Άρτεμις

9) Σκουλάξενου Ελένη

10) Νούλα Βίκη

11) Διαμαντής Ιωάννης

12) Μαλλιαρού Πολυξένη

13) Μπέλεσης Σταύρος

14) Κανέλλου Μαρία

15) Ντάγκρας Δημήτριος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην 7η /2013 συνεδρίαση της Σχολ. Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Βάρης-Βούλας–Βουλιαγμένης που θα γίνει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Βούλας, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για καταγγελία σύμβασης μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Βουλιαγμένης και επαναδημοπράτησή του

 2. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χρήσης αμφιθεάτρου Λυκείου Βουλιαγμένης στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για διοργάνωση μουσικού εργαστηρίου

 3. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης

 4. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια πίνακα διδασκαλίας για το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης

 5. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και projector για το Λύκειο Βουλιαγμένης

 6. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ψυγείου για την αίθουσα διδασκόντων Λυκείου Βουλιαγμένης

 7. Έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών 1ου Γυμνασίου Βάρης

 8. Έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση λαμαρίνων 1ου Γυμνασίου Βάρης

 9. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια κλιματιστικού για το 1ο Γυμνάσιο Βάρης

 10. Έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών Λυκείου Βάρης

 11. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηχητικού συστήματος και projector για το Λύκειο Βάρης

 12. Έγκριση δαπάνης για επέκταση συστήματος συναγερμού στο Λύκειο Βάρης

 13. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή μαθήτριας Λυκείου Βάρης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 14. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια παραθύρου στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας

 15. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια μεγάφωνου στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας

 16. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια βιβλιοθηκών για το 2ο Γυμνάσιο Βούλας

 17. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια κουδουνιού για το 2ο Λύκειο Βούλας

 18. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικών για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο 2ο Λύκειο Βούλας

 19. Έγκριση δαπάνης για τοποθέτηση παραθύρου στο 2ο Λύκειο Βούλας

 20. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια πινάκων διδασκαλίας στο 2ο Λύκειο Βούλας

 21. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια hardware για τους Η/Υ του 2ου Λυκείου Βούλας

 22. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια Η/Υ για το ΕΠΑΛ Βάρης

 23. Έγκριση προμήθειας για επέκταση συστήματος συναγερμού ΕΠΑΛ Βάρης

 24. Έγκριση προμήθειας για αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών ΕΠΑΛ Βάρης

 25. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια άμεσα απαραίτητων υλικών καθαρισμού μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του Δήμου

 26. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια άμεσα απαραίτητων υλικών φαρμακείου μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του Δήμου

 27. Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό των σχολείων

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ

Κοινοποιήσεις:

Α) Γραφείο Δημάρχου

Β) Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας

Γ) Δ/ντές & Σύλλογοι Διδασκόντων Σχολείων

Δ) Σύλλογοι Γονέων

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να μην συμπέσει η 4η / 2013 συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/5/2013 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Βούλας, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα)

Ημερομηνία: 22/5/2013

Αρ. Πρωτ. 148

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

( Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18

Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ.: 213 2019 911

Πληροφορίες: Κ. Παπαδημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Α)Τακτικά μέλη Σχολ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Καμμένου Αλεξία

2) Κασιδόκωστας Παντελής

3) Ζυγούρης Νικόλαος

4) Σκουμπούρης Ιωάννης

5) Βάσσης Νικόλαος

6) Βραχίμη Νίκη

7) Πίγκου Αλεξάνδρα

8) Γρηγορίου Ανδρέας

9) Πανταζόπουλος Παναγιώτης

10) Γιαννακόπουλος Δημήτριος

11) Δανέζης Νικήτας

12) Βουργουτζής Ορέστης

13) Γεωργόπουλος Παναγιώτης

Β)Αναπληρ. μέλη Σχ. Επιτρ. Β'βάθμιας Εκπ/σης

1) Τσιριγώτη Ηλέκτρα

2) Αργυρουδάκης Ελευθέριος

3) Βαδάσης Χρήστος

4) Πανάς Σπυράγγελος

5) Καπετανέας Παναγιώτης

6) Βαμβασάκης Δημοσθένης

7) Γεωργάρας Σπύρος

8) Διδήλη Άρτεμις

9) Σκουλάξενου Ελένη

10) Νούλα Βίκη

11) Διαμαντής Ιωάννης

12) Μαλλιαρού Πολυξένη

13) Μπέλεσης Σταύρος

14) Κανέλλου Μαρία

15) Ντάγκρας Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην 4η /2013 συνεδρίαση της Σχολ. Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Βάρης-Βούλας–Βουλιαγμένης που θα γίνει την Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Βούλας, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) με θέματα:

 1. Αποδοχή παραίτησης

 2. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Βούλας για τα προγράμματα του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 3. Εξόφληση τιμολογίων 1ου Λυκείου Βούλας

 4. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια Η/Υ για το 1ο Γυμνάσιο Βάρης

 5. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια φωτοτυπικού για το Λύκειο Βάρης

 6. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια κλιματιστικού για το 2ο Γυμνάσιο Βούλας

7. Έγκριση δαπάνης για έξοδα σε εξεταστικά κέντρα Β'βάθμιας Εκπ/σης του Δήμου ΒΒΒ

8. Έγκριση δαπάνης για επισκευή κουρτινών στο 1ο Λύκειο Βούλας και Λύκειο Βουλιαγμένης

9. Έγκριση δαπανών για επισκευές στο ΕΠΑΛ Βάρης και το Λύκειο Βάρης

10. Έγκριση δαπανών για αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών Λυκείου Βουλιαγμένης, Λυκείου Βάρης και ΕΠΑΛ Βάρης

11. Έγκριση δαπανών για εργασίες απόφραξης στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης και Λύκειο Βουλιαγμένης

12. Έγκριση δαπανών για επισκευή καυστήρα στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης και Λύκειο Βουλιαγμένης

13. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση κλιματιστικών μονάδων

14. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση φωτοτυπικών σχολικών μονάδων

15. Έγκριση δαπάνης για μεταφορά μαθητών του 2ου Λυκείου Βούλας και Λυκείου Βάρης σε σχολικούς αγώνες

16. Έγκριση δαπάνης για εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ σχολικών μονάδων

17. Εξουσιοδότηση Προέδρου για προγράμματα τηλεφωνίας και διαδικτύου των σχολείων

18. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καθαριστικών υλικών

19. Λήψη απόφασης για κατανομή δαπανών στις σχολικές μονάδες

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ

Κοινοποιήσεις:

Α) Γραφείο Δημάρχου

Β) Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας

Γ) Δ/ντές & Σύλλογοι Διδασκόντων Σχολείων

Δ) Σύλλογοι Γονέων