Ενδιαφέρομαι για

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ληξίαρχος: ΚΑΝΤΕΡΕ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση.: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.: 2132020102 2132020105 2132020107
Fax.: 2132020109 και 2109657131
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING .

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

 

Δήλωση Γέννησης

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
Η δήλωση γέννησης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τον τοκετό.
Αν η γέννηση δηλωθεί μετά τις δέκα (10) ημέρες επιβάλλεται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Αν παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα (90) ημερών το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του τέκνου είναι:

 • Ταυτότητες των γονέων ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς.
 • Ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (ιατρού ή μαίας ή νοσοκομείου).
 • Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βιβλιάριο υγείας του τέκνου.
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων.
 • Ασφαλιστικός φορέας και των δύο συζύγων.

Υπόχρεοι προς δήλωση της γέννησης είναι ο πατέρας του παιδιού, ο ιατρός, η μαία. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από την μητέρα ή από αντιπρόσωπό της έχοντας ειδική εντολή για αυτό με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Αν ο τοκετός συμβεί σε μαιευτήριο, νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για τη δήλωση είναι και ο διευθυντής του ιδρύματος.

Βάπτιση

ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;
Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Υπόχρεοι προς δήλωση της βάπτισης είναι:
α) ο βαπτισθείς εφ' όσον έχει συμπληρώσει το 14° έτος της ηλικίας του
β) ο πατέρας ή η μητέρα
γ) ο ανάδοχος και
δ) οι συγγενείς εξ αίματος του βαπτισθέντος μέχρι και του τρίτου βαθμού

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76).
Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης;
Η δήλωση της βάπτισης δεν έχει χρόνο λήξης.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης;

 • Ταυτότητα του δηλούντα.
 • Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό υπογεγραμμένη από τον λειτουργό, τους γονείς και τον ανάδοχο.
"Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΜΕΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ, (ΤΟΠΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ, ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ, ΚΛΠ).
 • Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ-ΒΑΠΤΙΣΗΣ.
 • ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ. Σ'ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ."

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

JLIB_HTML_CLOAKING

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_FRIAMEESTE_MARCH+0300RMARCH_SHORTAMEEST_0C2