Ενδιαφέρομαι για

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ληξίαρχος: ΚΑΝΤΕΡΕ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση.: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.: 2132020102 2132020105 2132020107
Fax.: 2132020109 και 2109657131
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING .

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ενταφιασμού εντός 24 ωρών από την επελευσή του.

Μετά το πέρας του 24ώρου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντα το θάνατο όπου αναφέρεται η αιτία καθυστέρησης της δήλωσης και ότι ο θανών δεν έχει ενταφιαστεί έως τη δήλωση του θανάτου στο ληξιαρχείο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση θανάτου

Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

-Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από ιατρό, νοσοκομείο ή ιατροδικαστή νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο το οποίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του.
  • η αστυνομική ταυτότητα του θανόντος, ή το διαβατήριο σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας ή βεβαίωση απωλειάς τους από συγγενή με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του από αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.
  • η αστυνομική ταυτότητα του δηλούντα το θάνατο.
  • εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών στον δηλούντα το θάνατο, υπάλληλο του γραφείου τελετών (ειδικά εξουσιοδοτημένος με το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών).

Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συμβεί στο Δήμο μας και ο ενταφιασμός θα γίνει σε κοιμητήριο εκτός του Δήμου μας απαιτείται η απόδειξη πληρωμής των τελών ενταφιασμού.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_FRIAMEESTE_MARCH+0300RMARCH_SHORTAMEEST_0C2