Ενδιαφέρομαι για

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Προϊστάμενος : ΨΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλ.: 213 2020107

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Πολιτικός Γάμος για Ελληνες Πολίτες

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

Η άδεια πολιτικού γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου κατατίθενται ξεχωριστά για τον καθένα μελλόνυμφο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο πρόσωπο που θα έχει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο θεωρημένη από την αστυνομία καθώς επίσης και την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με το γνήσιο της υπογραφής του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το νόμο 1250/82 είναι τα εξής : .

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης. (πρόσφατη)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται :
  α) ότι ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.
  β) ότι είναι κάτοικος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
  γ) τον βαθμό του γάμου που θα τελέσει (πρώτος, δεύτερος κλπ)
 4. Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι
 5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με την διάζευξη στο περιθώριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας
 6. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια αθηναΐκή εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για την κάθε άδεια γάμου) όπου θα αναγράφεται ως τόπος κατοικίας του μελλόνυμφου ο Δήμος μας και αν ο γάμος τελεστεί στο Δήμο μας ως τόπος τέλεσης θα αναγράφεται επίσης ο Δήμος μας. (Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού- Τα ονόματα στην Εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα).
 7. Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) αξίας 15€ από Δ.Ο.Υ., ένα για κάθε άδεια γάμου.
 8. Πρόσφατο Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του ενδιαφερομένου (αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό ή λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. ή μισθωτήριο σε ισχύ θεωρημένο από την εφορία αν είναι παλαιού τύπου ή μισθωτήριο σε ισχύ νέου τύπου εκτυπωμένο από το TAXISNET)

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση οκτώ ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

-Για τους Έλληνες πολίτες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο ή την Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

- Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα παντρεύονται ως αλλοδαποί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ.

Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο με την ταυτότητά του.
Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

 

 

Πολιτικός Γάμος για Αλλοδαπούς

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ - ΔΙKΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ  ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  Ή ΜΕ VISA  ΚΑΙ  ME ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

   H ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ :

(http://www.mfa.gr./kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html)

                          

Δ  Ι   Κ  Α  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Η  Τ  Ι  Κ  Α

1ον. Βεβαίωση πρόσφατη από την οικεία Προξενική αρχή στην Ελλάδα ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας τους περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου στην αλλοδαπή από τον ενδιαφερόμενο, που να έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Πρέσβη από το Τμήμα επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

  ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ  :

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ,  ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ (ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ». 

                   Η΄

1α   ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΧΩΡΕΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ν.4230/2014 :

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ,  ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,  ΤΟΥΡΚΙΑ.

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΜΟΥ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ  Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ.

 

1β.  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ και

-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

 

1γ.  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΙΣΧΥΡΟΣ.

 

1δ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ :

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΑΡΑΧΩΒΗΣ 39-ΕΞΑΡΧΕΙΑ

τηλ. 2103805029-2103807645)

2ον. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ) :

 

(EΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ  ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ APOSTILLEΟΙ ΧΩΡΕΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ,  ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ στα πιστοποιητικά γέννησης, οικογ.κατάστασης, ληξιαρχική πράξη  γάμου, άδεια γάμου  κ.λ.π. δεν απαιτείται APOSTILLEN.4231/2014). ---

-  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ APOSTILLE :                          

(ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ 1961-Ν.1497/1984  ΦΕΚ 108/Α)   ΕΙΔΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΧΩΡΕΣ :

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ                                                                         ΜΑΛΑΟΥΙ

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ                                     ΜΑΛΤΑ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ                                                             ΜΑΡΟΚΟ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ                                                               ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΣΕΝΤ ΚΙΤΣ& ΝΕΒΙΣ)                     ΜΕΞΙΚΟ

ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ                                                                   ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΑΝΔΟΡΡΑ                                                                              ΜΟΝΑΚΟ

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ                                       ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                                                                            ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΑΡΜΕΝΙΑ                                                                               ΜΠΑΧΡΕΙΝ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                                                                            ΜΠΕΛΙΖ

ΑΥΣΤΡΙΑ                                                                                 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ                                                                         ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

ΒΕΛΓΙΟ                                                                                   ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ                                                                        ΝΑΜΙΜΠΙΑ

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ                                                          ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                                                                            ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ                                                                                ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ

ΓΑΛΛΙΑ                                                                                   ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ                                                                              ΝΙΟΥΕ

ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                  ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΓΡΕΝΑΔΑ                                                                                ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

ΔΑΝΙΑ (δεν συμπεριλαμβάνονται               ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ- Συμπεριλαμβάνονται

η ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ και οι ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ)         Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ Η ΑΡΟΥΜΠΑ

                                                                              το ΚΟΥΡΑΣΑΟ, Η ΜΠΟΝΑΙΡ και η ΣΑΜΠΑ)

ΔΟΜΙΝΙΚΑ                                                                             ΟΜΑΝ

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΟΝΔΟΥΡΑ

ΕΛ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ                                                                     ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ                                                                                  ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΣ                                                                                     ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΕΣΘΟΝΙΑ                                                                                ΠΑΝΑΜΑΣ

Η.Π.Α.                                                                                     ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1)                                                    ΠΟΛΩΝΙΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ                                                                                 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΙΝΔΙΑ                                                                                       ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ                                                                               ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ                                                                          ΡΩΣΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ                                                                               ΣΑΜΟΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ                                                                                 ΣΑΟ ΤΟΜΕ Ε ΠΡΙΝΣΙΠΕ

ΙΣΡΑΗΛ                                                                                   ΣΕΡΒΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ                                                                                    ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                                                                          ΣΚΟΠΙΑ (theF.Y.R.O.M)

ΚΙΝΑ (Μόνο η Ειδική Περιφέρεια του                            ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ και το ΜΑΚΑΟ)

ΚΟΛΟΜΒΙΑ                                                                           ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ)                                                               ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ                                                                       ΣΟΥΗΔΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ                                                                            ΣΟΥΡΙΝΑΜ

ΚΥΠΡΟΣ                                                                                  ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

ΛΕΣΟΘΟ                                                                                 ΤΟΓΚΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ                                                                                ΤΟΥΡΚΙΑ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                                                                         ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ

ΛΙΒΕΡΙΑ                                                                                  ΤΣΕΧΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                                                                           ΦΙΛΑΝΔΙΑ

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ                                                                        ΦΙΤΖΙ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                                                                  ΧΙΛΗ

(1)    ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, Η ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ, ΟΙ ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ, ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ, ΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΤΟ ΓΚΕΡΝΣΕΙ, ΤΟ ΜΟΝΤΣΕΡΡΑΤ, Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝ, ΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ, ΟΙ ΝΗΣΟΙ ΝΟΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΟΙ ΝΗΣΟΙ ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΙΚΟΣ, ΟΙ ΝΗΣΟΙ ΦΩΚΛΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΤΖΕΡΣΕΙ

 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ APOSTILLE & Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΓΕΙΡΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ :           ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΙΡΓΙΖΙΑ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΟΥ

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ : Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων, Γενικό Προξενείο Κορυτσάς, Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου.

Β) Για την ΚΙΡΓΙΖΙΑ: Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Αστανά (ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ)

Γ) Για την ΜΟΓΓΟΛΙΑ : Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Πεκίνου (Κίνα)

Δ) Για το   ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ : Γενικό Προξενίο Μόσχας (ΡΩΣΙΑ)

Ε) Για το   ΠΕΡΟΥ : Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Λίμα (ΠΕΡΟΥ)

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ  ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ   :

Α) Από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης και στη συνέχεια επικυρώνεται από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενικό Γραφείο στη χώρα προέλευσης ή

Β) Από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης, ακολουθεί επικύρωση από την Προξενική Αρχή της εν λόγω χώρας στην Ελλάδα και τίθεται επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

                                       

Ε Ξ Α Ι Ρ Ο Υ Ν Τ  Α  Ι  ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ :

ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΓΚΑΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΚΕΝΥΑ, ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΥΗ, ΜΑΛΙ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΟΥΔΑΝ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ

                                      Ε  Φ  Ε  Ξ  Η Σ             Ε Π Ι Κ Υ Ρ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι

 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

 

3ον.  ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ  Ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ.

 

4ον. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ.  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟ.   ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, ΜΟΝΟ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΤΟΥ.

 

5ον.  ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ.

 

6ον. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 15 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ  (ΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟ)

 

7ον. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΕΠ΄ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕΝΟΥ

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, Ή ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΔΕΚΟ ή ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ TAXISNET).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ   :

 

Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΞ        Ή

 

Β. ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΟΝΙΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ             Ή

 

Γ.  ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ                   Ή

 

Δ.  ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν.Δ. 3026/1954/(235Α ) ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΤΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΧΩΝ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  (2/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή  ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ.

ΕΑΝ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ  ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ  ΓΑΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ 2Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ.

Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00π.μ. – 14.00 μ.μ.

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΩΡΕΣ 18.00 μ.μ.-20.00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαποί Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Ή    ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ VISA.

H ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ  ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ                  

                                                                            ΚΑΙ

ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΧΓΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ  ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ.

 

                                                             Δ  Ι   Κ  Α  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ Η  Τ   Ι  Κ   Α 

 

1ον.    ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ.

 

ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ,   ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ  ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

                                      

                                                                             Ή

1α   ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΧΩΡΕΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ν.4230/2014 :

             ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ,  ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,  ΤΟΥΡΚΙΑ.

 

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΜΟΥ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ  Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ.

 

2ον.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟ, ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ.

 

3ο.  ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ.

        ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ.

4ον.  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ   Ή  VISA.

 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ   ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ   :

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ APOSTILLE    :

        (EΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ  ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ APOSTILLEΟΙ ΧΩΡΕΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ,  ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ στα πιστοποιητικά γέννησης, οικογ.κατάστασης, ληξιαρχική πράξη  γάμου, άδεια γάμου  κ.λ.π. δεν απαιτείται APOSTILLEN.4231/2014). ---

 

-  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ APOSTILLE :                          

(ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ 1961-Ν.1497/1984  ΦΕΚ 108/Α)   ΕΙΔΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΧΩΡΕΣ :

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ              ΜΑΛΑΟΥΙ   ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ       ΜΑΛΤΑ   ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ    ΜΑΡΟΚΟ   ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΣΕΝΤ ΚΙΤΣ& ΝΕΒΙΣ)      ΜΕΞΙΚΟ          ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ     ΜΟΛΔΑΒΙΑ   ΑΝΔΟΡΡΑ    ΜΟΝΑΚΟ   ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ    ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ     ΜΠΑΧΑΜΕΣ     ΑΡΜΕΝΙΑ     ΜΠΑΧΡΕΙΝ    ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ       ΜΠΕΛΙΖ    ΑΥΣΤΡΙΑ   ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ   ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ    ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ    ΒΕΛΓΙΟ   

ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ    ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ    ΝΑΜΙΜΠΙΑ    ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ   ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ   ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ    ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ     ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ    ΓΑΛΛΙΑ  ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΑ    ΝΙΟΥΕ     ΓΕΩΡΓΙΑ   ΝΟΡΒΗΓΙΑ   ΓΡΕΝΑΔΑ      ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ     ΔΑΝΙΑ (δεν συμπεριλαμβάνονται              

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ- Συμπεριλαμβάνονταιη ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ και οι ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ)         Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ Η ΑΡΟΥΜΠΑ

 το ΚΟΥΡΑΣΑΟ, Η ΜΠΟΝΑΙΡ και η ΣΑΜΠΑ)   ΔΟΜΙΝΙΚΑ    ΟΜΑΝ    ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΟΝΔΟΥΡΑ    ΕΛ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ    ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ  ΟΥΚΡΑΝΙΑ    ΕΛΛΑΣ  ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ    ΕΣΘΟΝΙΑ ΠΑΝΑΜΑΣ    Η.Π.Α.    ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ   ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1)   ΠΟΛΩΝΙΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ    ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ     ΙΝΔΙΑ    ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ   ΙΡΛΑΝΔΙΑ    ΡΟΥΜΑΝΙΑ     ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ     ΡΩΣΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ   ΣΑΜΟΑ   ΙΣΠΑΝΙΑ    ΣΑΟ ΤΟΜΕ Ε ΠΡΙΝΣΙΠΕ     ΙΣΡΑΗΛ   ΣΕΡΒΙΑ   ΙΤΑΛΙΑ   ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ    ΣΚΟΠΙΑ (theF.Y.R.O.M)

ΚΙΝΑ (Μόνο η Ειδική Περιφέρεια του      ΣΛΟΒΑΚΙΑ       ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ και το ΜΑΚΑΟ)       ΚΟΛΟΜΒΙΑ    ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ)    ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ    ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ  ΣΟΥΗΔΙΑ   ΚΡΟΑΤΙΑ     ΣΟΥΡΙΝΑΜ    ΚΥΠΡΟΣ    ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

ΛΕΣΟΘΟ  ΤΟΓΚΑ  ΛΕΤΟΝΙΑ     ΤΟΥΡΚΙΑ    ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ   ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ

ΛΙΒΕΡΙΑ     ΤΣΕΧΙΑ    ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ      ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ   ΦΙΤΖΙ    ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ   ΧΙΛΗ

(1)    ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, Η ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ, ΟΙ ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ, ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ, ΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΤΟ ΓΚΕΡΝΣΕΙ, ΤΟ ΜΟΝΤΣΕΡΡΑ, Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝ, ΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ, ΟΙ ΝΗΣΟΙ ΝΟΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΟΙ ΝΗΣΟΙ ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΙΒΟΣ, ΟΙ ΝΗΣΟΙ ΦΩΚΛΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΤΖΕΡΣΕΙ

 

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ APOSTILLE & Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΓΕΙΡΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ :           

 ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΙΡΓΙΖΙΑ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΟΥ

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ : Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων, Γενικό Προξενείο Κορυτσάς, Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου.

Β) Για την ΚΙΡΓΙΖΙΑ: Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Αστανά (ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ)

Γ) Για την ΜΟΓΓΟΛΙΑ : Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Πεκίνου (Κίνα)

Δ) Για το ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ : Γενικό Προξενίο Μόσχας (ΡΩΣΙΑ)

Ε) Για το ΠΕΡΟΥ : Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Λίμα (ΠΕΡΟΥ)

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ  ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ   :

Α) Από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης και στη συνέχεια επικυρώνεται από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενικό Γραφείο στη χώρα προέλευσης ή

Β) Από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης, ακολουθεί επικύρωση από την Προξενική Αρχή της εν λόγω χώρας στην Ελλάδα και τίθεται επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών                   

         Ε Ξ Α Ι Ρ Ο Υ Ν Τ  Α  Ι          ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ :

ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΓΚΑΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΚΕΝΥΑ, ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΥΗ, ΜΑΛΙ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΟΥΔΑΝ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ

                                      Ε  Φ  Ε  Ξ  Η Σ             Ε Π Ι Κ Υ Ρ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι

 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ   :

 

Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΞ        Ή

Β. ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΟΝΙΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ             Ή

Γ.  ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ                   Ή

Δ.  ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν.Δ. 3026/1954/(235Α ) ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

 

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΤΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΧΩΝ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  (2/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή  ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ.

 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ.

Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00π.μ. – 14.00 μ.μ.

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΩΡΕΣ 18.00 μ.μ.-20.00 μ.μ.

 

 

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_TUEAMEETE_JANUARY+0200RJANUARY_SHORTAMEET_0C2