ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δημαρχείο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης

 

 
Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 18, 16673 Βούλα

Γραμμή του Δημότη 15888
Τηλ. κέντρο: 213 2020 000
Fax:             210 9657 131

website: www.vvv.gov.gr
facebook: /dimosvvv
email: JLIB_HTML_CLOAKING
Διαύγεια - Διαφάνεια στο κράτος

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Πρώην Δημαρχείο  Βουλιαγμένης
Αφροδίτης 2, 16671, Βουλιαγμένη

Τηλ. 2132020700
email: JLIB_HTML_CLOAKING

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΗΣ

Πρώην Δημαρχείο  Βάρης
Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη

Τηλ. 2132030400
email: