Ενδιαφέρομαι για

ΕΚΔΟΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Προϊσταμένη : ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλ.: 213-2019904

Fax: 210-8950421

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Κοινωνική Λειτουργός : ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Τηλ.: 213-2019906

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Δικαιούχοι Εκδοσης - Θεώρησης Βιβλιαρίων Πρόνοιας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 1. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ,ομογενείς ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Ανασφάλιστοι λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους.(σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα).
 3. Ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί απασχολούμενοι στο θέαμα – ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά.
 4. Ανασφάλιστοι πρώην βουλευτές και τα μέλη των οικογενειών τους.(σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα).
 5. Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, ΟΚΑΝΑ, Νόστος ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς.
 6. Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. Ή Ν.Π.Ι.Δ.
 7. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
 8. Έλληνες μοναχοί και μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικοί των Πατριαρχείων.
 9. Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών.
 10. Τα παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες.

Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 1. ΑΙΤΗΣΗ - Χορηγείται από την υπηρεσία
 2. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86– Χορηγείται από την υπηρεσία
 3. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ για ΕΚΔΟΣΗ ή ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ για ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

  Για τους ομογενείς, αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς , άδεια διαμονής , αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ και η προσκόμιση αυτού

 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – Τελευταίου Εξαμήνου
 6. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – Τρέχοντος έτους. Στο οποίο το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 20% για την σύζυγο και για κάθε ανήλικο τέκνο. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.
 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1– Τρέχοντος έτους.
 8. Ε9
 9. Ε2( αν προκύπτει εισόδημα από ακίνητη περιουσία)
 10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ εάν προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα η διεύθυνση κατοικίας δεν χρειάζεται , διαφορετικά:

  Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή Απόδειξη Ενοικίου (εάν η διεύθυνση είναι διαφορετική από την διεύθυνση που δηλώνεται στο εκκαθαριστικό) ή

  Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από τον Δήμο (όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση) ή

  Σε περίπτωση φιλοξενίας, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για την διεύθυνση κατοικίας.
 11. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Ή φωτοτυπία του τελευταίου αποκόμματος πληρωμής
 12. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 67.
 13. ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 67 ΕΤΩΝ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ
 14. ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη θεραπευτική κοινότητα που φιλοξενούνται
 15. ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΑΓΑΜΕΣ ΕΠΙΤΟΚΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ως και τα παιδιά αυτών, βεβαίωση κυοφορίας ή για νεογέννητο την ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 16. ΓΙΑ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
 17. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι βρίσκονται σε διάσταση.
 18. ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ή ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ.

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_THUAMEETE_NOVEMBER+0200RNOVEMBER_SHORTAMEET_1C2