Ενδιαφέρομαι για

Μητρώα Εθελοντών - Απόρων

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ
ΜΗΤΡΩΑ

Προϊσταμένη : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.: 213-2019904

Fax: 210-8950421

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Κοινωνική Λειτουργός : ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Τηλ.: 213-2019906

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Μητρώο Απόρων

Ενίσχυση ατόμων και οικογενειών με τρόφιμα ,δωροεπιταγές, είδη ατομικής υγιεινής συσσίτιο, είδη ένδυσης, φαρμάκων,

΄Ενταξη παιδιών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. ΑΙΤΗΣΗ - Χορηγείται από την υπηρεσία
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86– Χορηγείται από την υπηρεσία
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –Τελευταίου εξαμήνου
  5. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ – Στο οποίο το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 20% για την σύζυγο και για κάθε ανήλικο τέκνο
  6. E9
  7. E2 Εφόσον προκύπτει εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
  8. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – Σε ισχύ

Μητρώο Εθελοντών

επισύναψη αίτησης εθελοντή και πρωτόκολλου συνεργασίας

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_THUAMEETE_NOVEMBER+0200RNOVEMBER_SHORTAMEET_1C2