Ενδιαφέρομαι για

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϊσταμένη : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.: 213-2019904

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Κοινωνική Λειτουργός : ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Τηλ.: 213-2019906

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Δικαιούχοι Πιστοποιητικού Κοινωνικής Προστασίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 • Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή ελληνικής ιθαγένειας.
 • Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας).
 • Υπήκοοι των κρατών μελών του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη.
 • Αλλογενείς σύζυγοι Ελλήνων ή ομογενών ή κρατών μελών της Ε.Ε, καθώς και τα παιδιά τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΑΙΤΗΣΗ - Χορηγείται από την υπηρεσίανα
 2. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86– Χορηγείται από την υπηρεσία
 3. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ για ΕΚΔΟΣΗ ή ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ για ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Για τους ομογενείς, βεβαιώσει κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ– Τελευταίου ΕξαμήνουΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – Τρέχοντος έτους. Στο οποίο το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 20% για την σύζυγο και για κάθε ανήλικο τέκνο.
 6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1 – Τρέχοντος έτους.
 7. Ε9
 8. Ε2 ( αν προκύπτει εισόδημα από ακίνητη περιουσία)
 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ εάν προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα η διεύθυνση κατοικίας δεν χρειάζεται , διαφορετικά:

  Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή Απόδειξη Ενοικίου (εάν η διεύθυνση είναι διαφορετική από την διεύθυνση που δηλώνεται στο εκκαθαριστικό) ή

  Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από τον Δήμο (όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση) ή

  Σε περίπτωση φιλοξενίας, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για την διεύθυνση κατοικίας.
 10. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ όπου θα αναφέρονται αναλυτικά η διάγνωση, το είδος και η διάρκεια της θεραπείας , η οποία θα είναι ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΜΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 1. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
 2. ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.
 3. ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΟΧΙ ΥΓΕΙΑΣ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 4. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 323, 323Α, 349, 351, 351Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003) ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 5. 5. ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΩΓΗΣ Ή ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_WEDAMEESTE_OCTOBER+0300ROCTOBER_SHORTAMEEST_1C2