Ανακοινώσεις

Νέα και ανακοινώσεις του Γραφείου Προμηθειών

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_FRIPMEESTE_SEPTEMBER+0300RSEPTEMBER_SHORTPMEEST_0C2

 

 

ΕλληνικήΔημοκρατία

ΝομόςΑττικής

Δήμος                    

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Δ/νση Οικονομικών

Τμήμα Προμηθειών

 

Ταχ.Δ/νση: Κ.Καραμανλή18

Τ.Κ.: 16673 – ΒΟΥΛΑ

Πληροφ.:A.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ.:  213 2019955

Fax:   213 2020059

e-mail:promithies@vvv.gov.gr

          

           

 

 

 

 

                 Χρόνοςδιατήρησης: 3 χρόνια

                     ΒαθμόςΑσφαλείας: Αδιαβάθμητο

                     Βούλα, 19-9-2016

                     Αριθ. Πρωτ.    37350

                     ΒαθμόςΠροτεραιότητας: κοινό

                  

                  

       ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Με τη αριθμ. 333/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  που προκηρύχτηκε με τη με αριθμ. 30663/27-7-2016 διακήρυξη ως κάτωθι:

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :3/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

 

Ηλεκτρονική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :7/10/2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.

 

 

                     

 

                                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

K2_TUEPMEETE_FEBRUARY+0200RFEBRUARY_SHORTPMEET_1C2

Σχέδια Διακηρύξεων 2016

Στα συνημμένα θα βρείτε τα Σχέδια των Διακηρύξεων.

Τα αποσυμπιέζεται με το WinRar.

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_TUEPMEETE_FEBRUARY+0200RFEBRUARY_SHORTPMEET_1C2

Πληροφορίες

Γνωστοποιούμε ότι, η  επιτροπή για τη διενέργεια της κλήρωσης  αποτελούμενη από τους α) Παπαμιχαήλ Ιωάννα, Διευθύντρια Διοίκησης  β) Μοσχογιάννη Μερόπη, Αναπληρώτρια Προισταμένη Τμήματος Εσόδων γ) Νικολακόπουλο Γεώργιο Προιστάμενο Τμήματος Προμηθειών  την  Τρίτη 29/12/2015 , και ώρα 7.00 μ.μ.   

Ανακοίνωση

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια

             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : αδιαβάθμητο

                    ΔΗΜΟΣ                                                                 Βούλα,    28/12/2015

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                      Aριθ. Πρωτ. :  56806

Δ/νση  ΟικονομικώνΥπηρεσιών                                              

 

 

 

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ          

                                                     ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

3 .Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Την  υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5. Την  υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6. Την  υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.2123/29-01-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

7. Την υπ' αριθμ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

8.  Την ανάγκη ανάδειξης μελών, για τη συγκρότηση επιτροπών, και των    αναπληρωτών τους, για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και αποτελεσμάτων, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

9. To υπ' αριθμ.πρωτ. 54732/11-12-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Προιστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο συστάθηκε η Επιτροπή διενέργειας της κλήρωσης.

 

Γνωστοποιούμε ότι, η  επιτροπή για τη διενέργεια της κλήρωσης  αποτελούμενη από τους α) Παπαμιχαήλ Ιωάννα, Διευθύντρια Διοίκησης  β) Μοσχογιάννη Μερόπη, Αναπληρώτρια Προισταμένη Τμήματος Εσόδων γ) Νικολακόπουλο Γεώργιο Προιστάμενο Τμήματος Προμηθειών  την  Τρίτη 29/12/2015 , και ώρα 7.00 μ.μ.    στην έδρα του Δήμου  επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου   Καραμανλή 18  και στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα,  θα διεξαγάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.

 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό  κατάστημα  και να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου (www.vvv.gov.gr)

 

                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                                                                                  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν κανονικά στις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί.

Παρακαλώ δείτε την συνημμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_THUPMEESTE_JULY+0300RJULY_SHORTPMEEST_0C2

Το τμήμα Προμηθειών του Δήμου ανακοινώνει ότι κατά το διάστημα 5 - 25 Αυγούστου δεν θα διεξαχθούν δημόσιοι διαγωνισμοί.

Για να μπορέσετε να αποσυμπιέσεται τα αρχεία με την μορφή rar που βρίσκονται τα τεύχη των διαγωνισμών χρειάζεται το πρόγραμμα winrar ή παρόμοιο.

Αν δεν το έχετε παρακαλώ βρείτε το εδώ.

Ολες πλεον οι συμβασεις του Δημου που θα υπογραφονται θα πρεπει ΠΡΙΝ την υπογραφη της συμβασεις να καταβαλετε απο τον αναδοχο στο ταμειο του δημου κρατηση 0,10% του ποσου της συμβασης χωρις Φ.Π.Α. υπερ Ενιαιας Αρχης Δημοσιων Συμβασεων.

 

Δειτε το συνημμενο για την νομοθεσια.