Πρόγραμμα Διαγωνισμών

K2_WEDPMEETE_MARCH+0200RMARCH_SHORTPMEET_0C2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013,2014,2015,2016

 

Κάντε click στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα διαγωνισμών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

 

https://docs.google.com/document/d/1P8Wrbj82ALnBDSKvzaY7jZCwr5Kw6qP1gjyCKLjOxfs/edit?usp=sharing

 


ΓΙΑ ΤΟ 2017

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2017 20-1-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2 ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17-3-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4Κ.Μ 27-3-2017 10:30 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 24-4-2017 10:30 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ 18-4-2017 10:30 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
6 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5-4-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 10-4-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 25-4-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ 8-5-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
10 ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ-ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 8-6-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 25-5-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 29-5-2017 10:30 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017 2-6-2017 10:30 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1-6-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2-6-2017 10:30 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 16-6-2017 10:30 ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 19-6-2017 10:30 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
18 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 26-6-2017 10:30 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 23-6-2017 10:30 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 14-6-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
21 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΛΑΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5-7-2017 10:30 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 5-7-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
23 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ-ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 12-7-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2-8-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 7-8-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 10-8-2017 10:30 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ ΚΛΠ 11-8-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 11-9-2017 10:30 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 15-9-2017 10:30 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2-10-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
31 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΙΛΟΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 5-10-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 13-10-2017 10:30 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
33 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 17-10-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ 19-10-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 20-10-2017 10:30 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
36 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 26-10-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
37 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 4-12-2017 10:30 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
38 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 4-12-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
39 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 4Χ4 15-12-2017 10:30 ΑΝΟΚΤΟΣ ΗΚΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
40 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 15-12-2017 10:30 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
41 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η/Υ/ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 27-12-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
42 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28-12-2017 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
43 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BENEFIT 10-1-2018 10:30 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
44 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10-1-2018 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
45 ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 15-1-2018 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
46 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 15-1-2018 10:30 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
47 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 18-1-2018 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
48 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 22-1-2018 10:30 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
49 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 23-1-2018 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2018
1 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ 12-3-2018 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 14-3-2018 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 15-3-2018 10:30 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

K2_LAST_MODIFIED_ON K2_THUAMEETE_MARCH+0200RMARCH_SHORTAMEET_0C2