2ο Κύκλο Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την Παιδική Κακοποίηση διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

2ο κύκλο επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών με θέμα: «Παιδική Κακοποίηση - παραμέληση: Αναγνώριση, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών στη σχολική κοινότητα» διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 4 και 11 Μαρτίου 2016. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και την Ψυχολόγο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Πίκη Ανθούσα. Μετά το δεύτερο κύκλο, θα ακολουθήσει σειρά από νέα σεμινάρια καθώς και ομιλίες τα οποία θα αντιμετωπίζουν ζητήματα και ερωτήματα που απασχολούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

 

Οι στόχοι του συγκεκριμένου σεμιναρίου, εκτός από το να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών είναι:

- Να ενημερωθούν οι παρευρισκόμενοι για το πώς να αναγνωρίζουν ένα περιστατικό κακοποίησης ή παραμέλησης βάσει ενδείξεων.

- Να εκπαιδευτούν πως να αντιδρούν με μεγαλύτερη ετοιμότητα και «άνεση» μπροστά στην αναγνώριση και αποκάλυψη τέτοιων περιστατικών.

- Να αισθάνονται περισσότερο σίγουροι και ασφαλείς ως προς την πρόθεση αλλά και την υποχρέωση να «εμπλακούν» σε περιστατικά κακοποίησης – παραμέλησης .

- Να ανταποκρίνονται με την απαιτούμενη λεπτότητα αλλά και αποφασιστικότητα που απαιτούνται για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

- Να ενημερωθούν στοιχειωδώς για το νομικό πλαίσιο και για τους εμπλεκόμενους φορείς στήριξης.

- Να ευαισθητοποιηθούν γενικότερα στην ανάγκη για εγγύτητα με τους μαθητές αλλά και μεταξύ μας.

Σημειώνουμε ότι κατά τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων, η εκπαιδευτική κοινότητα επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον αφού δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 35 διευθυντές και εκπαιδευτικοί της πόλης.

Ημερομηνίες διεξαγωγής 2ου κύκλου:

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016 και Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

 Ώρες: 14.00 έως 17.00

Για τον χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου : Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης

Αρμόδια Υπάλληλος – Οργάνωση : Πίκη Ανθούσα – Ψυχολόγος τηλ. 2132019907