Δωρεάν Σπιρομετρήσεις από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις 7 Απριλίου, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θα πραγματοποιήσει Σπιρομετρήσεις κινητή Μονάδα της ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

 

14 Απριλίου: α) 10:00-12:00 ΚΑΠΗ Βάρης, οδός: Τερψιχόρης 4, Βάρη
                        β) 12:00-14:00  ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης, οδός: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη
15 Απριλίου: 10:00-13:00 ΚΑΠΗ Βούλας
Οι Σπιρομετρήσεις θα πραγματοποιηθούν, εντελώς δωρεάν, από τον εθελοντή Πνευμονολόγο κ. Λεωνίδα Πιλιλίτση.