Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην  Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 12η/2017 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, 6η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 17:00 μ.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).

 

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1)              Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης απο τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

 

2)               Έγκριση Πρακτικού επιτροπής επιλογής νηπίων και βρεφών για την εγγραφή τους στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  κατά τη σχολ.χρονιά 2017-2018.

 

3)              Κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου - καντίνας στον ευρύτερο χώρο του δημοτικού σταδίου Βουλιαγμένης που βρίσκεται στην οδό Αγίου Γεωργίου 2 στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης.

 

4)                Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του  έργου «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων αθλητικών χώρων, πολιτιστικών αιθουσών, παιδικών σταθμών».

5)        Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την παροχή αναγκαίων εργασιών σε ανελκυστήρες  προς Πιστοποίηση δύο  Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

                                                                                      ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην  Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 11η/2017 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΤΡΙΤΗ,  25η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα 16:00 μ.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).

 

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1)  Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη της  υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Ο.Α.Π.Π.Α.

 

2)  Επιστροφή στους προμηθευτές οκτώ εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων  προμηθειών/υπηρεσιών.

 

3)              Διαγραφή των υπ’ αριθ. 87 & 88/07-08-2012 Βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων βάσει της υπ’ αριθ. Α3220/2016 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

4)              Περιοδική έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων Β’ τριμήνου 2017  - Έγκριση  Πινάκων Τριμηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Α’ και Β’ τρίμηνο έτους 2017

       

5)    Αναμόρφωση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2017 (Στοχοθεσία 2017).

 

6)              Τέταρτη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017.

 

7)              Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για τη  συνδιοργάνωση  του Ο.Α.Π.Π.Α. με το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Βούλας και  την ανάθεση σε καλλιτέχνες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης - Ορισμός επιτροπής βεβαίωσης της παροχής υπηρεσιών.

 

8) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για τη  διοργάνωση του 3ου Mικρασιάτικου Φεστιβάλ 2017 του     Ο.Α.Π.Π.Α. και ανάθεση σε καλλιτέχνες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση - Ορισμός επιτροπής βεβαίωσης της παροχής υπηρεσιών.

 

9)  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για υποστήριξη παιδαγωγικού έργου των Δημοτικών Παιδικών σταθμών  - Ορισμός Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

 

10)  Έγκριση δαπάνης,  δέσμευση  και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικού (πλακέτα) για τον  ηλεκτρονικό πίνακα ένδειξης του σκορ στο Κλειστό γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στη Μηλαδέζα.

 

11)  Λήψη απόφασης για δημοπράτηση του Κυλικείου στο Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στη Μηλαδέζα, Βάρης.

 

12)  Διαπίστωση δυναμικότητας των Δομών Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

 

13)  Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη λειτουργίας των αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων για το 2017 (παροχή υπηρεσίας του ΟΑΠΠΑ σε ωφελούμενους έναντι αντιτίμου)  -  Έγκριση όρων ανακοίνωσης πρόσληψης.

 

14)  Λήψη απόφασης για ετήσιες παραχωρήσεις εδρών και χρήσης των αθλητικών χώρων & εγκαταστάσεων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για τις αγωνιστικές ανάγκες των αθλητικών συλλόγων/σωματείων κ.ά, στη νέα αθλητική περίοδο (Σεπτέμβριος 2017 - Ιούνιος 2018).

 

 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                                                    ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου μας ανακοινώνει τα  “προσωρινά” αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. 

Οι προσωρινοί πίνακες περιλαμβάνουν την μοριοδότηση κάθε αίτησης ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία μας και τους βρίσκονται ως συνημμένα αρχεία στο τέλος της ανακοίνωσης.

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης για τα παιδικά τμήματα και το βρεφικό τμήμα θα προκύψουν μετά τις ολοκληρώσεις των καταθέσεων VOUCΗER (1/9/2017) των ωφελούμενων μητέρων μέσω ΕΣΠΑ.

Προσοχή: Οι ωφελούμενες μητέρες μέσω ΕΣΠΑ θα προηγηθούν στον τελικό πίνακα κατάταξης στα παιδικά τμήματα και στο βρεφικό τμήμα και θα ακολουθήσουν τα παιδιά που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα με την ίδια μοριοδότηση και κατάταξη αλλά με άλλη αρίθμηση προτεραιότητας.

Οι διαδικασίες εγγραφής των παιδιών θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου. 

Θα εισαχθούν πρώτα, όλα τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ και κατόπιν με τη σειρά μοριοδότησης θα εισάγονται τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς σταδιακά ανάλογα με το προσωπικό που θα έχει ο ΟΑΠΠΑ. 

Το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών θα ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς για την εισαγωγή του παιδιού τους στο παιδικό ή βρεφικό σταθμό.

Προσοχή:

Τυχόν ενστάσεις γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 17/7/2017 έως και την Παρασκευή 28/7/2017 στα γραφεία του Ο.Α.Π.Π.Α (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη) 9:00 με 13:00. Επίσης μπορεί να αποσταλούν με email στην διεύθυνση JLIB_HTML_CLOAKING και πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα (γονέα ή κηδεμόνα), τα στοιχεία του παιδιού και τους λόγους της ένστασης καθώς και να αναφέρει στο θέμα "Ένσταση για τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των Παιδικών Σταθμών"

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στην διάθεσή σας στα τηλέφωνα για Παιδικό & Βρεφικό Βούλας 2108900023 και για Παιδικό Βάρης (Ασύρματος) 210 8974745

 

 

 

 

 

 

Μαγεύτηκαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 8 Ιουλίου στο κατάμεστο θέατρο «Σοφία Βέμπο» στην παραλία της Βούλας να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Γιώργου Κατσαρού με τίτλο «Θα ‘ρθω μια νύχτα με φεγγάρι».

Ο Γιώργος Κατσαρός, ένας από τους δημιουργικότερους και παραγωγικότερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής αλλά και δεξιοτέχνης στο σαξόφωνο, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ) μαζί με την Τάνια Τρύπη και τη Ζωή Παπαδοπούλου και παρουσίασαν συναυλία, με τραγούδια που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε τραγουδήσει, αφιερωμένα στον Έρωτα και την Αγάπη όπως «Χάρτινο το Φεγγαράκι», «Blue moon», «Ένας ουρανός μ’ αστέρια», «Χάθηκε το φεγγάρι», «Fly me to the moon», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι».

K2_THUPMEESTE_JULY+0300RJULY_SHORTPMEEST_0C2

«ΚΟΙΤΑ τους...» του Μάριου Ποντίκα.

Θεατρική Ομάδα Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Σκηνοθεσία: Τάσος Αλατζάς


Η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης θα παρουσιάσει την αιχμηρή κωμωδία του Μάριου Ποντίκα «Κοίτα τους...» στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος, 7) την Παρασκευή 7, Σάββατο 8 & Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, ώρα 21:00.

«Μια θάλασσα τραγούδια»

 

Με τους «ONIRAMA» έπεσε η αυλαία του 2ου Μεσογειακού Φεστιβάλ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τίτλο «Μια θάλασσα τραγούδια» το οποίο πραγματοποιήθηκε, στις 30 Ιουνίου 1η και 2 Ιουλίου στην παραλία Βάρκιζας.

 

To 4o παιδικό φεστιβάλ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση κόσμου στις 17 και 24Ιουνίου, στην παραλία της Βάρκιζας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας

προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 10η/2017 Συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, 6η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα

17: 00 μ.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 18 Βούλα).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

θέματα:

 

1) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για

προμήθεια μελανιών των εκτυπωτικών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ του

Ο.Α.Π.Π.Α. - Ορισμός Έπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

 

2) ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για

έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της χρήσεως για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016

και 2017 του Ο.Α.Π.Π.Α. - Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

 

3) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για

μίσθωση χημικών τουαλετών σε χώρους εκδηλώσεων - Ορισμός Έπιτροπής

παραλαβής υπηρεσιών.

 

4) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για

προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - Ορισμός Έπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

 

5) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για

συνδιοργάνωση με τον Λαογραφικό Σύλλογο Βάρης “Σεμέλη” του Φεστιβάλ

“Ορέστεια. - Ορισμός Έπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

 

6) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για

συνδιοργάνωση με τον Έπιμορφωτικό Σύλλογο Βάρης μουσικής βραδιάς

αφιερωμενης στον Γιώργο Ζαμπέτα - Ορισμός Έπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

 

7) Έγκριση Πρακτικού Έπιτροπής Καθορισμού Τιμήματος και έγκριση όρων

διακήρυξης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου- καντίνας στο Δημοτικό Αθλητικό

Κέντρο Βουλιαγμένης.

 

8) Ορισμός μελών Έπιτροπής επιλογής βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς

βρεφονηπιακούς σταθμούς.

 

9) Έγκριση διαγραφών παιδιών από τα μητρώα των Παιδικών σταθμών κατόπιν

αιτήσεων των γονέων/κηδεμόνων.

 

10) Ορισμός μελών Έπιτροπής για την παραχώρηση των αθλητικών

εγκαταστάσεων.

 

11) Έγκριση δαπάνης, αποδέσμευση, δέσμευση και διάθεση πιστώσεων για

πληρωμή φόρων, προμήθειες τραπεζών κ.λ.π.

 

12) Έξέταση αιτήματος παραχώρησης της αίθουσας “Ιωνία” για κύκλο

μαθημάτων του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου.

 

13) Έγκριση παραχώρησης χώρων.

 

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

  •  

 

"Θα ‘ρθω μια νύχτα με φεγγάρι»

 

Συναυλία με τίτλο «Θα ‘ρθω μια νύχτα με φεγγάρι», με το Γιώργο Κατσαρό, την ορχήστρα του, την Τάνια Τρύπη και την Ζωή Παπαδοπούλου διοργανώνει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και  Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  (ΟΑΠΠΑ) το  Σάββατο8 Ιουλίου και ώρα 21.00, στο Θέατρο Βέμπο, στην παραλία της Βούλας. Θυμίζουμε πως η συναυλία είχε προγραμματιστεί αρχικά για την Κυριακή 11 Ιουνίου αλλά είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL