Προγραμμα WinRAr για την αποσυμπίεση αρχείων

Για να μπορέσετε να αποσυμπιέσεται τα αρχεία με την μορφή rar που βρίσκονται τα τεύχη των διαγωνισμών χρειάζεται το πρόγραμμα winrar ή παρόμοιο.

Αν δεν το έχετε παρακαλώ βρείτε το εδώ.